Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd
Zajęcia w Domu Kultury
Zespoły i grupy artystyczne
Koncerty, spektakle, imprezy
Wystawy
Konkursy, przeglądy, festiwale
Koła i stowarzyszenia
Projekty
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Kalendarz

Biuletyn Informacji Publicznej
Rygory sanitarne Domu Kultury w Kozach
Deklaracja dostępności
Polityka prywatności
Lista obsługiwanych stron (fanpage) przez Dom Kultury w Kozach
Klauzula informacyjna RODO
Aktualna jakość powietrza
Regulamin wewnętrzny
Oferta do sponsorowania

Archiwum

Pokaż aktualności z kategorii:
Pokaż aktualności z zakresu dat:

XXVI Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej

Zdjęcie - XXVI Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej

W dniu 9 listopada 2021 roku od godz. 9:00 do godz. 13:00, w Pałacu Czeczów w Kozach, odbędą się zajęcia warsztatowe z uczestnikami XXVI Konkursu Recytatorskiego Poezji Patriotycznej.

Są one dedykowane dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, liceum oraz osobom zgłoszonym w kategorii OPEN.

Zajęcia będzie prowadził aktor Teatru Polskiego Pan Kuba Abrahamowicz.

XVII Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej odbędzie się 10 listopada
2021 r. od godz. 9:00 w sali koncertowej w Pałacu Czeczów w Kozach.

Koziańskie Anegdoty - wielki finał 2021

Recital rosyjskiej piosenki poetyckiej Lecha Dyblika - Towarzysze czas wstawać!

29 października 2021

Kojzki Kolektyw Artystyczny oraz Dom Kultury w Kozach zapraszają na Recital rosyjskiej piosenki poetyckiej Lecha Dyblika Towarzysze czas zacząć! piątek - 29 października 2021 godz. 19:00 sala widowiskowa Domu Kultury w Kozach Bilety w cenie 30 zł

UTW zaprasza na wykład

26 października 2021

Koziański Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprasza na wykład Bartłomieja Jurzaka - Architektura ludowa na przykładzie wszi Kozy - 26 października 2021, godz. 16:30, Pałac Czeczów w Kozach. Wstęp wolny.

UTW zaprasza na wykład

19 października 2021

W Parku Narodowym - Ujście Warty - historia, ludzie, przyroda

Papierowa biżuteria od ręki - warsztaty UTW

12 października 2021

Koziański Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprasza na warsztaty Katarzyny Urbaniec - Papierowa biżuteria od ręki - 12 paxdziernika 2021, godz. 16:30, Pałac Czeczów w Kozach. ZAPRASZAMY

Koncert Gaude Cantem w Kozach

23 października 2021

Darek Banasik - MIĘDZY JAWĄ A SNEM

18 października 2021

Konwersja cyfrowa domów kultury

Plakat - Tutaj realizowany jest projekt grantowy KONWERSJA CYFOWA DOMÓW KULTURY dofinansowana z Funduszu Europejskiego, którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury.   W ramach projektu zostanie stworzona platforma cyfrowa umożliwiająca kontakt i powiązanie koziańskich interesariuszy kultury (lokalnych liderów, twórców, animatorów, instruktorów, uczestników zajęć edukacji kulturalnej, odbiorców oferty kulturalnej). Platforma w formie wyspecjalizowanej strony internetowej zostanie wsparta zakupem środków technicznych umożliwiających bezpieczne, nieprzerwane prowadzenie działań animacyjnych, edukacji kulturalnej oraz realizacji wydarzeń. Nowe środki techniczne oraz szkolenie obsługujących platformę pozwolą na realizację działań twórczych, stworzą nowy kanał komunikacji oraz umożliwią zarchiwizowanie materiałów związanych z lokalną kulturalną w formie zapewniającej łatwy dostęp w tym osobom z niepełnosprawnościami.

Konkurs fotogrficzny - Kozy, kozianie - zapis subiektywny 2021

R E G U L A M I N Konkursu fotograficznego Kozy, kozianie – zapis subiektywny 2021   Konkurs organizowany jest w ramach zadania publicznego wspieranego przez Gminę Kozy.  1. Organizatorami konkursu są: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Kozy oraz Dom Kultury w Kozach.   2. Cele Konkursu: a. Zapis fotograficzny życia mieszkańców podbeskidzkiej wsi Kozy - utrwalenie obrazu ludzi, miejsca, zjawisk i emocji. b. Budowanie umiejętności obserwowania i rejestrowania rzeczywistości. c. Prezentacja i promocja twórczości fotograficznej, poświęconej Gminie Kozy.   3. Konkurs organizowany jest w tematyce związanej z miejscowością Kozy - zabytki architektury, zabytki kultury sakralnej, ciekawe architektonicznie współczesne budowle, pejzaże, widoki, zanikające zawody i prace wykonywane tradycyjnymi metodami, sportowcy, osoby i ich pasje, wydarzenia i ludzie w nich uczestniczący, itd.   4. Każdy uczestnik może złożyć maksymalnie: a. 3 zdjęcia pojedyncze, z których każde traktowane będzie jako oddzielna praca, lub b. jedną serię zdjęć, składającą się z trzech fotografii stanowiących zamkniętą całość.   5. Prace do konkursu należy przesłać do dnia 17 października 2021 r. do godz. 23:59 drogą elektroniczna na adres e-mail: konkurs@dk.kozy.pl w formacie plików JPG w rozdzielczości nie mniejszej niż 300dpi (prace dostarczone w innych formatach nie będą brały udziału w konkursie).   6. W przypadku niepełnoletnich autorów prac wymagane jest, by zgłoszenia prac do konkursu dokonał prawny opiekun nieletniego autora pracy.   7. Prace należy opisać w treści e-mail następująco: a. imię i nazwisko autora, dane do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail. W przypadku autora niepełnoletniego – imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego. b. tytuł pracy lub zestawu zdjęć, c. krótki opis – uzasadnienie związku pomiędzy treścią pracy, a miejscowością Kozy.   Postanowienia końcowe:   8. Konkurs adresowany jest do wszystkich miłośników fotografii, dla których fotografia jest środkiem rejestracji otaczającej rzeczywistości, szczególnie do mieszkańców Gminy Kozy.   9. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.   10. Nadesłanie pracy jest równoznaczne: a. ze zgłoszeniem pracy do konkursu, b. z potwierdzeniem pełni praw autorskich osobistych oraz majątkowych do zgłoszonych prac, c. oświadczeniem, że osoby widoczne na zdjęciach wyraziły zgodę na publikacje ich wizerunku, d. z nieodpłatnym udzieleniem prawa Organizatorowi konkursu do umieszczenia nadesłanej pracy w Internecie oraz prezentacji publicznej w formie wystaw, plakatów, kalendarzy, itp. wydawnictw oraz w formie audiowizualnej. e. z wyrażeniem zgody na zachowanie i przetwarzanie danych osobowych autora prac przez Dom Kultury w Kozach zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. f. z pełnym zwolnieniem serwisu Facebook z odpowiedzialności, g. z akceptacją niniejszego regulaminu.   11. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania wstępnej selekcji nadesłanych prac w celu wykluczenia prac niezwiązanych z tematyką Konkursu oraz o treściach powszechnie uznanych za obraźliwe lub obsceniczne. Ocena Organizatora jest nieodwołalna.   Sposób oceniania prac: 12. Ocena prac nastąpi dwuetapowo:   I etap – ocena prac przez Internautów możliwa w dwóch sposobach: 1. sposób: Prace będą umieszczane na stronie internetowej www.domkultury.kozy.pl w zakładce „Konkursy, przeglądy, festiwale” pod nazwą „Kozy, Kozianie – zapis subiektywny 2021” i opatrzone numerem konkursowym. Głosy należy oddawać drogą elektroniczną na adres e-mail: konkurs@dk.kozy.pl, w dniach od 20 października do 5 listopada 2021 r. do godz. 19:00, w treści wpisując numer pracy oraz imię i nazwisko głosującego. Jeden właściciel adresu e-mail może oddać tylko jeden głos. Niespełniające wymogów wiadomości e-mail nie będą brane pod uwagę w głosowaniu. 2. sposób: Prace zostaną zamieszczone przez Organizatora na stronie serwisu Facebook pod adresem: www.facebook.com/kozy.kozianie.zapis.subiektywny, w albumie o nazwie „Kozy, kozianie - zapis subiektywny 2021” i opatrzone numerem konkursowym, gdzie będą oceniane przez Internautów poprzez „polubienie” pracy. „Polubienia” prac zostaną zliczone z dniem 5 listopada 2021 r. o godz. 19:00. Jednocześnie Organizator informuje, iż Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.   II etap - Ocena prac przez powołane przez Organizatora Jury. Jury przyzna następujące nagrody: - Nagroda Główna - Wyróżnienia - Nagroda Internautów Pula nagród wynosi 1200 zł.   13. Jury oraz Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonania innego podziału nagród. Werdykt Jury jest nieodwołalny.   14. Z wybranych przez Jury i Organizatorów prac zostanie stworzona wystawa pokonkursowa.   15. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród połączone z wernisażem wystawy prac fotograficznych odbędzie się w dniu 8 listopada 2021 r. o godz. 18:00 w Domu Kultury w Kozach. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany sposobu ogłoszenia wyników i wręczenia nagród działając zgodnie z wytycznymi dotyczącymi Ministerstwa Zdrowia.    Informacje na temat Konkursu można uzyskać w Domu Kultury w Kozach, ul. Krakowska 2 43-340 Kozy


Dom Kultury w Kozach
43-340 Kozy
ul. Krakowska 2
tel. 33 817 42 32
e-mail: kultura@kozy.pl
All rights reserved
Copyrights 2012 DK Kozy
Wykonanie : litgraf.pl