Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd
Zajęcia w Domu Kultury
Zespoły i grupy artystyczne
Koncerty, spektakle, imprezy
Wystawy
Konkursy, przeglądy, festiwale
Koła i stowarzyszenia
Projekty
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Kalendarz

Biuletyn Informacji Publicznej
Rygory sanitarne Domu Kultury w Kozach
Deklaracja dostępności
Polityka prywatności
Lista obsługiwanych stron (fanpage) przez Dom Kultury w Kozach
Klauzula informacyjna RODO
Aktualna jakość powietrza
Regulamin wewnętrzny
Oferta do sponsorowania

ŚWIĘTO POWIATU BIELSKIEGO - DNI KÓZ - DOŻYNKI GMINNE 2021


Zawody wędkarskie spławikoweORGANIZATORZY:
Wójt Gminy Kozy, Dom Kultury w Kozach, Koziańskie Stowarzyszenie „Staw Kamieniołom”.


Realizatorem „Zawodów wędkarskich spławikowych” jest Koziańskie Stowarzyszenie „Staw Kamieniołom”, które organizuje wszystkie czynności związane z realizacją zawodów.


ORGANIZACJA I PRZEBIEG ZAWODÓW


1. Zawody rozegrane zostaną w dniu 11.09.2021, w godzinach 9-12 na stawie w koziańskim kamieniołomie; zbiórka przed zawodami od godziny 8:00 przy zbiorniku wodnym.


2. Zawody odbędą się bez względu na pogodę.


3. Zgłoszenie udziału w zawodach odbywa się za pomocą poczty elektronicznej (imię, nazwisko – dopisek w tytule e-maila ZAWODY KOZY) na adres: stawkamieniolom@gmail.com (decyduje kolejność zgłoszeń), jak również na miejscu przed zawodami (o ile będą dostępne wolne stanowiska do łowienia).


4. Uczestnik bierze udział w zawodach na własne ryzyko i odpowiedzialność.


5. Udział w zawodach jest bezpłatny, jednak w trakcie będą zbierane datki na cele statutowe stowarzyszenia.


6. Organizatorzy wyznaczają stanowiska wędkarskie, a losowanie stanowisk odbywa się w dniu zawodów.


7. Czas trwania zawodów ustalony jest na 3 godziny.


8. Możliwości dojazdu np. samochodem na miejsce zbiórki, jednak organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia pojazdu od szlabanu do zbiornika wodnego oraz na terenie przyległym do tego zbiornika.


9. Ze względu na ograniczoną ilość stanowisk wędkarskich decyduje kolejność zgłoszeń.


10. Po zakończeniu połowu odbędzie się ważenie ryb i klasyfikacja uczestników – trzech najlepszych otrzyma puchary oraz nagrody w postaci akcesoriów wędkarskich, pozostali uczestnicy nagrody niespodzianki, wszystkie złowione ryby które będą dobrej kondycji wracają do stawu.


11. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w regulaminie do chwili rozpoczęcia zawodów.


12. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów Zawodów.


SPRZĘT, PRZYNĘTY, ZANĘTY STOSOWANE W ZAWODACH


1. Każdy z uczestników łowi tylko 1 wędką. Zawodnik może mieć na stanowisku dowolną ilość wędek do wymiany.


2. Każdy zawodnik startujący w zawodach jest zobowiązany posiadać siatkę do przechowywania złowionych ryb w stanie żywym oraz podbierak.


3. Zawodnikowi wolno używać sprzętu pomocniczego: proca, podbierak, platforma itp.


4. W czasie zawodów dozwolone jest stosowanie każdego rodzaju przynęt oraz zanęt.


5. Zawody odbędą się metodą spławikową.


WARUNKI UCZESTNICTWA


1. Do startu dopuszczeni są wyłącznie mieszkańcy Gminy Kozy , którzy zaakceptują warunki regulaminowe. Akceptacja regulaminu zawodów wędkarskich odbywa się poprzez potwierdzenie udziału w zawodach w karcie zgłoszenia.


2. Osoby niepełnoletnie weryfikowane są w obecności rodzica, opiekuna prawnego.


3. Warunkiem udziału w zawodach jest zgłoszenie za pomocą poczty elektronicznej (imię, nazwisko – proszę o dopisek w tytule e-maila ZAWODY 2021 KOZY) na adres: stawkamieniolom@gmail.com (decyduje kolejność zgłoszeń). W przypadku wolnych stanowisk możliwe jest zgłoszenie bezpośrednio przed zawodami.


Zawody wędkarskie spławikowe - Kozy 2021 - plakat

 
Dom Kultury w Kozach
43-340 Kozy
ul. Krakowska 2
tel. 33 817 42 32
e-mail: kultura@kozy.pl
All rights reserved
Copyrights 2012 DK Kozy
Wykonanie : litgraf.pl