Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd
Zajęcia w Domu Kultury
Zespoły i grupy artystyczne
Koncerty, spektakle, imprezy
Wystawy
Konkursy, przeglądy, festiwale
Koła i stowarzyszenia
Projekty
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Kalendarz

Biuletyn Informacji Publicznej
Rygory sanitarne Domu Kultury w Kozach
Deklaracja dostępności
Polityka prywatności
Lista obsługiwanych stron (fanpage) przez Dom Kultury w Kozach
Klauzula informacyjna RODO
Aktualna jakość powietrza
Regulamin wewnętrzny
Oferta do sponsorowania

Konkursy, przeglądy, festiwale


XXI Festiwal Kolęd i Pastorałek Spotkania z Kolędą 2022 im. Piotra Jakóbca

XXI Festiwal Kolęd i Pastorałek „Spotkania z Kolędą” 2022
im. Piotra Jakóbca


REGULAMIN

 

Cele:
• pobudzenie ak¬tywności społeczno-kulturalnej amatorskich chórów, orkiestr, zespołów muzycznych i zespołów folklorystycznych,
• ukazywanie wspólnego muzykowania jako jednej z form integrujących społecz¬ności,
• wzrost poziomu wykonawczego amatorskich zespołów, konfrontacja osiągnięć, wymiana doświadczeń i integracja zespołów,
• upowszechnianie tradycyjnych oraz współczesnych kolęd i pastorałek,
• integracja środowisk lokalnych.


Warunki zgłoszenia:
• XXI Festiwal Kolęd i Pastorałek „Spotkania z Kolędą” odbędzie się od 9, 15 i 16 stycznia 2022 roku w miejscowościach powiatu bielskiego.
• Festiwal nie ma charakteru konkursu.
• W Festiwalu mogą wziąć udział wszelkiego rodzaju zespoły muzyczne - chóry, zespoły wokalne, orkiestry dęte i formacje pokrewne oraz zespoły folklorystyczne, które zgłosiły swój udział na karcie zgłoszenia.
• Termin nadsyłania kart zgłoszeń upływa dnia 19 grudnia 2021 roku.
• Kartę zgłoszenia należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: pzchio@interia.pl


Warunki uczestnictwa:
• O zakwalifikowaniu do Festiwalu decyduje kolejność zgłoszeń.
• Zespół zostanie powiadomiony o zakwalifikowaniu drogą internetową lub/i telefoniczną najpóźniej do 22 grudnia 2021 roku.
• Program występu powinien zawierać kolędy lub/i pastorałki.
• Czas występu wraz z wejściem i zejściem nie może przekroczyć 20 min.
• O miejscu i kolejności występów decydują organizatorzy.


Organizatorzy zapewniają:
• Dyplom uczestnictwa dla każdego zespołu biorącego udział w Festiwalu,
• Poczęstunek po koncercie.


Organizatorzy nie zapewniają:
• Zakwaterowania i wyżywienia (oprócz poczęstunku po koncercie)
• Sali do rozśpiewania
• Zwrotu kosztów podróży.


Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nielegalne wykonywanie muzyki (prawa autorskie) i związane z tym działania prawne.


Karta zgłoszenia XXI Festiwal Kolęd i Pastorałek „Spotkania z Kolędą” 2022
im. Piotra Jakóbca (doc.)
- kliknij, aby pobrać


Organizatorzy:
Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Bielsku-Białej

Współorganizatorzy:
Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy
Dom Kultury w Kozach

Dyrektor Festiwalu: Krzysztof Przemyk
Kontakt dla zespołów: Wiesława Kobiela – 698062637.

 
Dom Kultury w Kozach
43-340 Kozy
ul. Krakowska 2
tel. 33 817 42 32
e-mail: kultura@kozy.pl
All rights reserved
Copyrights 2012 DK Kozy
Wykonanie : litgraf.pl