Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd
Zajęcia w Domu Kultury
Zespoły i grupy artystyczne
Koncerty, spektakle, imprezy
Wystawy
Konkursy, przeglądy, festiwale
Koła i stowarzyszenia
Projekty
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Kalendarz

Biuletyn Informacji Publicznej
Rygory sanitarne Domu Kultury w Kozach
Deklaracja dostępności
Polityka prywatności
Lista obsługiwanych stron (fanpage) przez Dom Kultury w Kozach
Klauzula informacyjna RODO
Aktualna jakość powietrza
Regulamin wewnętrzny
Oferta do sponsorowania

Projekty


Muzykujące Kozy (POKL 2013)

 

 

                   

 

 

 

Informacja o projekcie pn. „Muzykujące Kozy”Grupa docelowa projektu to 15 osób (13 mężczyzn i 2 kobiety), są to mieszkańcy Gminy Kozy (kwalifikowalność uczestnika). Osoby te grają od wielu lat na instrumentach muzycznych, w tym na flecie poprzecznym, saksofonie, puzonie, tenorze, trąbce, tubie, perkusji.

 

Założenia projektu to przygotowanie instruktorów, co oznacza w przyszłości realizację usług edukacyjnych muzycznych przez absolwentów projektu dla dzieci
i młodzieży mieszkającej na terenie Gminy Kozy. Uczestnicy projektu po jego zakończeniu będą mieli możliwość podejmowania dodatkowej pracy zarobkowej jako np. jako instruktorzy edukacji muzycznej w ramach oferty Stowarzyszenia Krzewienia Kultury Muzycznej Kóz i Okolic im. Jana Laszczaka, jako prywatni nauczyciele gry na instrumencie lub
w innych formach. Planuje się, iż w ramach działań promocyjnych projektu będzie zorganizowany dla mieszkańców Gminy i zaproszonych gości koncert zrealizowany przez uczestników projektu.

 

Celem głównym jest wypracowanie nowej oferty edukacji muzycznej dla dzieci
i młodzieży w Gminie Kozy poprzez opracowanie programów i materiałów edukacyjnych na: flecie poprzecznym, saksofonie, puzonie, tenorze, trąbce, tubie, perkusji oraz wyszkolenie w tym zakresie 15 (13Mi2K) instruktorów muzycznych do 30.11.2013 r.

 

 

Budżet (pdf)

 
Dom Kultury w Kozach
43-340 Kozy
ul. Krakowska 2
tel. 33 817 42 32
e-mail: kultura@kozy.pl
All rights reserved
Copyrights 2012 DK Kozy
Wykonanie : litgraf.pl