Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd
Zajęcia w Domu Kultury
Zespoły i grupy artystyczne
Koncerty, spektakle, imprezy
Wystawy
Konkursy, przeglądy, festiwale
Koła i stowarzyszenia
Projekty
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Kalendarz

Biuletyn Informacji Publicznej
Rygory sanitarne Domu Kultury w Kozach
Deklaracja dostępności
Polityka prywatności
Lista obsługiwanych stron (fanpage) przez Dom Kultury w Kozach
Klauzula informacyjna RODO
Aktualna jakość powietrza
Regulamin wewnętrzny
Oferta do sponsorowania

Projekty


Kultura motorem aktywności (PROW 2010)

 

 

Program / Działanie
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 / Małe projekty

Projektodawca
Dom Kultury w Kozach

Tytuł projektu
Kultura motorem aktywności

Termin realizacji
2010

Budżet projektu
Całkowita wartość projektu: 33 235,00 zł

Dofinansowanie PROW: 21 775,90 zł


Cel projektu:
Podniesienie jakości życia mieszkańców Gminy Kozy poprzez organizację imprez kulturalnych.

W ramach projektu został przygotowany kompleks imprez kulturalnych aktywizujących mieszkańców i wzmacniających więzi między nimi. Imprezy złożyły się na główny człon programu Dni Kóz 2010, których organizatorem i koordynatorem jest Dom Kultury. Imprezy odbywające się w dniach 12 i 13 czerwca są głównymi imprezami Dni Kóz, a imprezy towarzyszące odbywają się od 5 czerwca do 25 czerwca. Projekt pozwolił na zaktywizowanie się różnych grup społecznych, i instytucji, podmiotów gospodarczych, które wykorzystując potencjał organizowanych imprez kulturalnych (potencjał medialny oraz środki techniczne: estrada, nagłośnienie, zabezpieczenie, itp.) będą w tym samym czasie, realizowały na terenie miejscowości własne działania o charakterze interdyscyplinarnym (kulturalnym, edukacyjnym, sportowym i rekreacyjnym). Projekt składał się z następujących zadań:

  1. Przygotowanie techniczne imprez (przygotowanie środków technicznych umożliwiających realizację imprez i obsługi),
  2. Realizacja programu imprez (program artystyczny, zapewnienie jury, posiłki dla gości, wykonawców, obsługi),
  3. Zapewnienie nagród na imprezach (nagrody rzeczowe i inne).

 

Zestawienie rzeczowo-finansowe (pdf)
Dom Kultury w Kozach
43-340 Kozy
ul. Krakowska 2
tel. 33 817 42 32
e-mail: kultura@kozy.pl
All rights reserved
Copyrights 2012 DK Kozy
Wykonanie : litgraf.pl