Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd
Zajęcia w Domu Kultury
Zespoły i grupy artystyczne
Koncerty, spektakle, imprezy
Wystawy
Konkursy, przeglądy, festiwale
Koła i stowarzyszenia
Projekty
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Kalendarz

Biuletyn Informacji Publicznej
Rygory sanitarne Domu Kultury w Kozach
Deklaracja dostępności
Polityka prywatności
Lista obsługiwanych stron (fanpage) przez Dom Kultury w Kozach
Klauzula informacyjna RODO
Aktualna jakość powietrza
Regulamin wewnętrzny
Oferta do sponsorowania

Projekty


Kultura kołem się toczy

WALIMY W KOCIOŁ

warsztaty perkusyjne dla dorosłych
kreska ozdobna


DRZEWIEJ

 

pLAKAT -DRZEWIEJ - warsztaty rycerskie i rzemieślnicze

 

kreska ozdobna

 

PIERWSZY STOPIEŃ DO TEATRU


Zachęcamy do obejrzenia zdjęć ze spektaklu

pt. "Pierwszy stopień do",

 

który wystawiono na scenie Domu Kultury w Kozach

 

23 września 2015 r.

 

Sztuka „Pierwszy stopień do”,
będąca finałem projektu o podobnym tytule - "Pierwszy stopień do teatru"
(dofinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury)

 

 


Zobacz fotogalerię (kliknij)


4 ZDJĘCIA ZE SPEKTAKLU PT. PIERWSZY STOPIEŃ DO - 23.09.2015


***


Plakat - PIERWSZY STOPIEŃ DO - spektakl, godz. 18:00, 23.09.2015,


Sztuka „Pierwszy stopień do”,
będąca finałem projektu o podobnym tytule - "Pierwszy stopień do teatru"
(dofinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury)
zostanie wystawiona
23.09.2015 o godzinie 18:00
na sali widowiskowej Domu Kultury w Kozach.


Scenariusz i reżyseria:

Paweł Sablik

 

Wystąpią:

Miłosz Zelek
(Nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego) jako Edward
Henryk Iskrzycki
(Członek Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kozach) jako Maurycy
Marek Małecki
(Dyrektor Domu Kultury w Kozach) jako Posterunkowy
Jan Olma
(Członek Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kozach) jako Janek
Władysław Chojna
(Członek Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kozach) jako Darek
Halina Kozieł
(Pracownik Urzędu Gminy Kozy) jako Halinka
Teresa Iskrzycka
(Członek Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kozach) jako Elżbieta
Sabina Piskorek-Oczko
(Pracownik Domu Kultury w Kozach) jako Małgorzata
Justyna Góra
(Pracownik Urzędu Gminy Kozy) jako Kurierka


***


28 sierpnia 2015 r. odbył się otwarty odczyt dramatu pt. "Pierwszy stopień do" w wykonaniu aktorów amatorów. Gościnnie wystąpił zespół "Bez znieczulenia".

Było to pierwsze wydarzenie zadania pt. "Pierwszy stopień do teatru" realizowanego w ramach programu Kultura kołem się toczy. Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2015.

 

Na podstawie tegoż dramatu 23 września br. w Domu Kultury w Kozach zostanie wystawiona sztuka pod tym samym tytułem, na którą już dziś serdecznie zapraszamy!

 

Zobacz fotogalerię (kliknij)

4 zdjęcia z otwartego odczytu dramatu pt. PIERWSZY STROPIEŃ DO - 28.08.2015


kreska ozdobna


DOBRZE ROCKUJĄCA SOBOTA

plakat - Dobrze rockująca sobota 2015

 

Zobacz galerię zdjęć z wydarzenia (kliknij)

 

6 zdjęć z Dobrze rockującej soboty - 29.08.2015 r.


kreska ozdobna


Konkurs został rozstrzygnięty! Jury w składzie: Maja Dębowska (zarządzająca projektem Młodzi Kreatywni: redakcja BB), Leon Kipping (prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozach, działacz społeczny), Agnieszka Kobiałka (koordynator projektu Kultura kołem się toczy. Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2015), Marek Małecki (dyrektor Domu Kultury w Kozach) i Tomasz Witkowski (uczeń koziańskiego liceum, przewodniczący samorządu uczniowskiego), wybrało 4 spośród 10 złożonych inicjatyw kulturalnych. W roli obserwatorów wystąpili – Bogusław Dziadzia (pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Śląskiego w Zakładzie Edukacji Kulturalnej) i Tomasz Ignalski (animator Narodowego Centrum Kultury, dyrektor Miejskiego Domu Kultury Batory w Chorzowie ). Jury oceniało projekty według następujących kryteriów: innowacyjność pomysłu i sposobu realizacji projektu, stopień zaangażowania mieszkańców Kóz w jego realizację, realna możliwość wykonania planowanych działań, adekwatny budżet, możliwość kontynuacji projektu. Podjęcie decyzji było trudne, a walka wyrównana. Ostatecznie zwyciężyły następujące pomysły:
– Drzewiej Wojciecha Szlagury,
– Dobrze rockująca sobota Łukasza Żurka,
– Pierwszy stopień do teatru Pawła Sablika,
– Walimy w kocioł Tomasza Kineckiego.
Pozostałe 6 projektów znalazło się na liście rezerwowej.


Protokół z posiedzenie komisji konkursu na inicjatywę lokalną mieszkańców Kóz w ramach programu Kultura kołem się toczy. Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2015 (KLIKNIJ)kreska ozdobna


KULTURA KOŁEM SIĘ TOCZY
DOM KULTURY+ INICJATYWY LOKALNE 2015

REGULAMIN KONKURSU NA INICJATYWĘ KULTURALNĄ
MIESZKAŃCÓW KÓZ

 

I Informacje ogólne

 

1. Celem projektu Kultura kołem się toczy. Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2015 jest zwiększenie zaangażowania Domu Kultury w Kozach w życie społeczności Kóz poprzez pobudzanie aktywności kulturalnej mieszkańców; odkrywanie, rozwijanie i wspieranie oddolnych inicjatyw kulturotwórczych; bezpośrednią współpracę
z osobami/grupami nieobecnymi w dotychczasowych działaniach instytucji.
A wszystko to przy wykorzystaniu zasobów edukacyjno-animacyjnych i rzeczowych instytucji, zaangażowaniu wolontariuszy oraz wsparciu Narodowego Centrum Kultury.

 

2. Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie i wyboru od 3 do 7 inicjatyw kulturalnych mieszkańców Kóz – w nowej dziedzinie, nowej przestrzeni, z nową grupą.

 

3. W konkursie preferowane będą inicjatywy:
– innowacyjne pod względem pomysłu i sposobu realizacji a zarazem wynikające z oczekiwań i potrzeb mieszkańców Kóz,
– mające jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i racjonalne koszty realizacji (minimalna kwota projektu wynosi 500 zł brutto, maksymalna – 7 000 zł brutto),
– zakładające współdziałanie z mieszkańcami Kóz,
– angażujące środowiska dotąd mało aktywne a mające duży potencjał kulturotwórczy,
– niwelujące bariery, postawy wycofania i wykluczenie społeczne.

 

4. Organizatorem konkursu, a także jednostką koordynującą przebieg każdej ze zwycięskich inicjatyw, jest Dom Kultury w Kozach, który zapewnia pomoc przy wypełnianiu wniosków konkursowych i realizacji poszczególnych pomysłów.

 

II Uczestnictwo w konkursie

 

1. Konkurs adresowany jest do działających na terenie Kóz:
– osób indywidualnych (animatorów, artystów, hobbystów, pasjonatów),
– grup nieformalnych (składających się z min. 3 osób powyżej 14 roku życia),
– organizacji pozarządowych.

 

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie do siedziby Domu Kultury w Kozach (ul. Krakowska 2, 43-340 Kozy, domkulturyplus@poczta.pl) wypełnionego wniosku konkursowego – osobiście, pocztą lub drogą e-mailową – w nieprzekraczalnym terminie do 22 czerwca 2015 r. do godz. 15:00.
a) wniosek w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej imieniem, nazwiskiem i adresem wnioskodawcy oraz nazwą projektu Kultura kołem się toczy,
b) wniosek w wersji elektronicznej należy przesłać drogą e-mailową wpisując
w temacie imię i nazwisko wnioskodawcy oraz nazwę projektu Kultura kołem się toczy.

 

3. Każdy wnioskodawca może złożyć tylko jeden projekt.

 

4. Wnioskodawca nie może w ramach własnej inicjatywy pobierać wynagrodzenia.

 

5. Wniosek powinien być wypełniony czytelnie, bez skreśleń i poprawek.

 

6. Wnioskodawcy, których wnioski nie będę spełniać wszystkich wymagań formalnych
i merytorycznych mogą zostać wezwani do wniesienia poprawek w terminie 5 dni od złożenia wniosku.

 

7. Wnioski złożone po ww. terminie nie będą objęte procedurą konkursową.

 

8. Zgłoszenie projektu do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

 

9. Formularz wniosku dostępny jest na stronie Domu Kultury w Kozach www.domkultury.kozy.pl oraz w Domu Kultury przy ul. Krakowskiej 2 i w Pałacu Czeczów przy ul. Krakowskiej 5 od 10 czerwca 2015 r.

 

III Warunki konkursu

 

1. Wnioski zostaną poddane ocenie formalnej w oparciu o następujące kryteria:
– projekt został złożony w terminie, tj. do 22 czerwca 2015 do godz. 15:00,
– projekt jest napisany według formularza wniosku, jest czytelny i kompletny,
– projekt będzie realizowany na obszarze Kóz z udziałem mieszkańców wsi,
– projekt zostanie zrealizowany między 31 lipca a 22 listopada 2015 r.,
– przedstawiony we wniosku budżet nie zawiera błędów rachunkowych,
– projekt wyklucza prowadzenie działalności komercyjnej, nastawionej na zysk.

 

2. Wnioski, które spełnią wszystkie powyższe wymagania formalne, zostaną przekazane do oceny merytorycznej niezależnej komisji konkursowej.

 

3. Komisja oceni i wybierze od 3 do 7 inicjatyw kulturalnych, które zostaną zrealizowane w okresie od 31 lipca do 22 listopada 2015 r. Wybór wraz z uzasadnieniem zostanie podany do wiadomości publicznej wiadomości (na stronie Domu Kultury w Kozach) dnia 29 czerwca 2015 r.

 

4. Podczas oceny merytorycznej projektów będą brane pod uwagę:
– zgodność z założeniami konkursu,
– innowacyjność pomysłu i sposobu realizacji projektu,
– realna możliwość wykonania planowanych działań,
– możliwość kontynuacji projektu,
– stopień zaangażowania mieszkańców Kóz w realizację projektu,
– adekwatny do zaplanowanych działań budżet (racjonalne i efektywne koszty).

 

5. Decyzje komisji konkursowej są nieodwołalne.


 

Do pobrania: Wniosek konkursowy (docx)

 

 Plakat konkursowy - konkurs na inicjatywę lokalną NCK 2015

kreska ozdobnaHarmonogram warsztatów
z członkami grupy rekonstrukcji historycznej SVANTEVIT:

JUBILERSTWO – 30.04.2015 – godz. 17:00 (Zobacz fotorelację)

POTRAWY – 7.05.2015 – godz. 17:00 (Zobacz fotorelację)

ZIELARSTWO – 14.05.2015 – godz. 17:00 (Zobacz fotogalerię)

KOWALSTWO - 21.05.2015 r. - godz. 17:00 (Zobacz fotogalerię)

TKACTWO – 28.05.2015 – godz. 17:00 (Zobacz fotogalerię)

GARNCARSTWO – 1.06.2015 – godz. 10:00 (Zobacz fotogalerię)

KRAMY ŚREDNIOWIECZNE – 7.06.2015 – podczas Dni Kóz (Zobacz fotogalerię)

 

 


Kultura kołem się toczy - plakat

Kultura w Twoich rękach!

Dom Kultury w Kozach zakwalifikował się do udziału w programie Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2015. Celem projektu Kultura kołem się toczy jest zwiększenie zaangażowania ośrodka w życie społeczności Kóz poprzez pobudzanie aktywności kulturalnej mieszkańców; odkrywanie, rozwijanie i wspieranie oddolnych inicjatyw kulturotwórczych; bezpośrednią współpracę z osobami/grupami nieobecnymi w dotychczasowych działaniach instytucji. A wszystko to przy wykorzystaniu zasobów edukacyjno-animacyjnych i rzeczowych instytucji, zaangażowaniu wolontariuszy oraz wsparciu Narodowego Centrum Kultury.

W kwietniu, maju i czerwcu odbędzie się 7 spotkań z członkami grupy rekonstrukcji historycznej SVANTEVIT (6 zajęć warsztatowych: jubilerstwo, garncarstwo, tkactwo, szycie i hafciarstwo, potrawy, zielarstwo, kowalstwo; dodatkowo stoiska tematyczne podczas Dni Kóz). Instruktorzy nie tylko zaprezentują wyroby i technologie ich wykonania, ale także umożliwią uczestnikom samodzielne wykonanie czynności. W tym samym czasie pracownicy domu kultury wraz z wolontariuszami będą zbierać informacje o oczekiwaniach, potrzebach, zasobach kulturalnych i zachęcać – w niekonwencjonalny sposób – do aktywnego uczestnictwa w kreowaniu życia kulturalnego Kóz. Każdy będzie miał prawo głosu. Każdy będzie mógł realnie wpłynąć na treść i sposób kreowania wydarzeń kulturalnych, dzieląc się swoimi opiniami, potrzebami, preferencjami, oczekiwaniami oraz pomysłami. Wszystko to pozwoli zidentyfikować białe plamy na mapie działalności koziańskiego domu kultury, określić szanse i bariery współpracy, wypracować nowe strategie działania na rzecz społeczności lokalnej i realnie wprowadzić je w życie.

W czerwcu zostanie ogłoszony konkurs na innowacyjne pod względem pomysłu i sposobu realizacji inicjatywy lokalne. Spośród nadesłanych projektów dom kultury wybierze od 3 do 7 inicjatyw wskazujących nowe możliwości działań – w nowej dziedzinie, nowej przestrzeni i z nową grupą. Pod okiem fachowców pomysły zostaną dopracowane i zrealizowane w okresie od sierpnia do listopada 2015 roku.

Już dziś Dom Kultury w Kozach zaprasza do współpracy!

Harmonogram warsztatów dostępny na plakatach i stronie internetowej: www.domkultury.kozy.pl. Wszelkie pytania, sugestie, uwagi, pomysły można zgłaszać pisząc na adres e-mailowy: domkulturyplus@poczta.pl.


Loga - Narodowe Centrum Kultury, Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2015
Dom Kultury w Kozach
43-340 Kozy
ul. Krakowska 2
tel. 33 817 42 32
e-mail: kultura@kozy.pl
All rights reserved
Copyrights 2012 DK Kozy
Wykonanie : litgraf.pl