Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd
Zajęcia w Domu Kultury
Zespoły i grupy artystyczne
Koncerty, spektakle, imprezy
Wystawy
Konkursy, przeglądy, festiwale
Koła i stowarzyszenia
Projekty
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Kalendarz

Biuletyn Informacji Publicznej
Rygory sanitarne Domu Kultury w Kozach
Deklaracja dostępności
Polityka prywatności
Lista obsługiwanych stron (fanpage) przez Dom Kultury w Kozach
Klauzula informacyjna RODO
Aktualna jakość powietrza
Regulamin wewnętrzny
Oferta do sponsorowania

Konkursy, przeglądy, festiwale


Kozy, kozianie - zapis subiektywny 2021

Zapraszamy do zapoznania się z pracami zgłoszonymi do kolejnej edycji konkursu fotograficznego "Kozy, kozianie - zapis subiektywny" 2021


Sposób oceniania prac:

Ocena prac nastąpi dwuetapowo:

 

I etap – ocena prac przez Internautów możliwa w dwóch sposobach:

1. sposób: Prace będą umieszczane na stronie internetowej

www.domkultury.kozy.pl w zakładce „Konkursy, przeglądy, festiwale” pod nazwą „Kozy, Kozianie – zapis subiektywny 2021” i opatrzone numerem konkursowym. Głosy należy oddawać drogą elektroniczną na adres e-mail: konkurs@dk.kozy.pl, w dniach od 18 października do 5 listopada 2021 r. do godz. 19:00, w treści wpisując numer pracy oraz imię i nazwisko głosującego. Jeden właściciel adresu e-mail może oddać tylko jeden głos. Niespełniające wymogów wiadomości e-mail nie będą brane pod uwagę w głosowaniu.

2. sposób: Prace zostaną zamieszczone przez Organizatora na stronie serwisu Facebook pod adresem: www.facebook.com/kozy.kozianie.zapis.subiektywny, w albumie o nazwie „Kozy, kozianie - zapis subiektywny 2021” i opatrzone numerem konkursowym, gdzie będą oceniane przez Internautów poprzez „polubienie” pracy. „Polubienia” prac zostaną zliczone z dniem 5 listopada 2021 r. o godz. 19:00.

Jednocześnie Organizator informuje, iż Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.

 

II etap - Ocena prac przez powołane przez Organizatora Jury.

Jury przyzna następujące nagrody:

- Nagroda Główna

- Wyróżnienia

- Nagroda Internautów***

PRACE KONKURSOWE

***

 

 

 

 

Praca nr 1

Seria trzech zdjęć

Autor: Alessio Lugli

Opis autora: Tytuł serii trzech zdjęć (foto 1, 2 i 3) to „dzisiejszy kamieniołom”, ponieważ faktycznie opisuje, jak wygląda dziś kamieniołom w Kozach.

 

 

***

 

 

Praca nr 2

Autor: Bartek Hałat

Tytuł: Miłość, chaos i heavy metal
Opis autora: Moment złapany podczas festiwalu KozyNostra Rock Fest.

 

 ***

 

 

Praca nr 3

Autor: Dawid Zawiła

Tytuł: "Kozy eksplodowały kolorami"

Opis autora: Zdjęcie przedstawia bawiących się ludzi w Parku Dworskim w Kozach podczas Eksplozji Kolorów.

 

***

 

 


Praca nr 4

Autor: Dawid Zawiła

Tytuł: - "Zmrożony Wilczy Staw"
Opis autora: Zimowy obraz najpiękniejszego stawu w Kozach 

 

 ***

 


Praca nr 5

Autor: Jacek Serbinowski

Opis autora: przesyłam zdjęcie które wykonałem podczas spaceru po naszym Kamieniołomie. Żeby zrobić to zdjęcie, musiałem poczekać na opady deszczu, żeby strumień wody był bardziej wyrazisty. Natomiast realizacja tego zdjęcia była zaplanowana na okres jesienny, żeby oddać jeszcze bardziej klimat tego miejsca.
Miejsce to samo w sobie jest dość ukryte, ale idąc nad wodę pod Kamieniołomem każdy mija to miejsce. Takie miejsca jak to powodują, że chce się wyjść z domu i spacerować po naszej okolicy.
Zdjęcie zostało wykonane metodą długiego naświetlania.

 

***

 


Praca nr 6

Autor: Justyna Rychlik

Tytuł: Zimowy pejzaż z okna

Opis autora: W moich pracach chciałam zwrócić uwagę na malownicze miejsca naszej miejscowości, które chętnie odwiedzam. Są to m.in.: okolice ulicy Malinowej i Chrobacza Łąka. Zarówno latem jak i zimą, znajduję tam dużo inspiracji do kolejnych fotograficznych działań.

 


***
Praca nr 7

Autor: Justyna Rychlik

Tytuł: Domy, domki, domeczki

Opis autora: W moich pracach chciałam zwrócić uwagę na malownicze miejsca naszej miejscowości, które chętnie odwiedzam. Są to m.in.: okolice ulicy Malinowej i Chrobacza Łąka. Zarówno latem jak i zimą, znajduję tam dużo inspiracji do kolejnych fotograficznych działań.

 

 ***

 


Praca nr 8

Autor: Justyna Rychlik

Tytuł: Domki z widokiem

Opis autora: W moich pracach chciałam zwrócić uwagę na malownicze miejsca naszej miejscowości, które chętnie odwiedzam. Są to m.in.: okolice ulicy Malinowej i Chrobacza Łąka. Zarówno latem jak i zimą, znajduję tam dużo inspiracji do kolejnych fotograficznych działań.

 


***

Praca nr 9

Autor: Marta Kowalczyk

Tytuł:"Pod chmurami, nad chmurami czy w chmurach...?"
Opis autora: Wędrówka chmur towarzysząca oczekiwaniu na nowe życie zapisana na lustrze wody stawu w Kamieniołomie w Kozach.

 

 

***

 

 

Praca nr 10

Autor: Mirosław Frączek

Tytuł: „Buszowanie w rzepaku” – rzadki widok w Kozach, Mała Kępa.


 


***Praca nr 11

Autor: Mirosław Frączek

Tytuł: „W koziańskim kamieniołomie” – nad stawem, inspiruje nieustannie.***Praca nr 12

Autor: Mirosław Frączek

Tytuł: „Przed pałacem w dniu świętego Walentego” – miły akcent ocieplający zimową aurę.
***Praca nr 13

Autor: Monika Synowiecka

Tytuł: „Dziecięca ciekawość świata"
Opis autora: W pewne deszczowe południe postanowiliśmy wybrać się na spacer do Kamieniołomu i trafiliśmy w same „serce Kamieniołomu", bo inaczej się nie da tego opisać. Wszystko wokół nas było piękne, a dzieci były zachwycone - a ich ciekawość miejsca, nie znała granic 😊

 


 

***

 

Plakat - konkurs fotograficzny Kozy, kozianie - zapis subiektywny 2021

 

 

R E G U L A M I N
Konkursu fotograficznego
Kozy, kozianie – zapis subiektywny
2021
Konkurs organizowany jest w ramach zadania publicznego wspieranego przez Gminę Kozy.


1. Organizatorami konkursu są: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Kozy oraz Dom Kultury w Kozach.

 

2. Cele Konkursu:

a. Zapis fotograficzny życia mieszkańców podbeskidzkiej wsi Kozy - utrwalenie obrazu ludzi,

miejsca, zjawisk i emocji.

b. Budowanie umiejętności obserwowania i rejestrowania rzeczywistości.

c. Prezentacja i promocja twórczości fotograficznej, poświęconej Gminie Kozy.

 

3. Konkurs organizowany jest w tematyce związanej z miejscowością Kozy

- zabytki architektury, zabytki kultury sakralnej, ciekawe architektonicznie współczesne budowle, pejzaże, widoki, zanikające zawody i prace wykonywane tradycyjnymi metodami, sportowcy, osoby i ich pasje, wydarzenia i ludzie w nich uczestniczący, itd.

 

4. Każdy uczestnik może złożyć maksymalnie:

a. 3 zdjęcia pojedyncze, z których każde traktowane będzie jako oddzielna praca,

lub

b. jedną serię zdjęć, składającą się z trzech fotografii stanowiących zamkniętą całość.

 

5. Prace do konkursu należy przesłać do dnia 17 października 2021 r. do godz. 23:59 drogą elektroniczna na adres e-mail: konkurs@dk.kozy.pl w formacie plików JPG w rozdzielczości nie mniejszej niż 300dpi (prace dostarczone w innych formatach nie będą brały udziału w konkursie).

 

6. W przypadku niepełnoletnich autorów prac wymagane jest, by zgłoszenia prac do konkursu dokonał prawny opiekun nieletniego autora pracy.

 

7. Prace należy opisać w treści e-mail następująco:

a. imię i nazwisko autora, dane do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail. W przypadku autora niepełnoletniego – imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego.

b. tytuł pracy lub zestawu zdjęć,

c. krótki opis – uzasadnienie związku pomiędzy treścią pracy, a miejscowością Kozy.

 

Postanowienia końcowe:

 

8. Konkurs adresowany jest do wszystkich miłośników fotografii, dla których fotografia jest środkiem rejestracji otaczającej rzeczywistości, szczególnie do mieszkańców Gminy Kozy.

 

9. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

 

10. Nadesłanie pracy jest równoznaczne:

a. ze zgłoszeniem pracy do konkursu,

b. z potwierdzeniem pełni praw autorskich osobistych oraz majątkowych do zgłoszonych prac,

c. oświadczeniem, że osoby widoczne na zdjęciach wyraziły zgodę na publikacje ich wizerunku,

d. z nieodpłatnym udzieleniem prawa Organizatorowi konkursu do umieszczenia nadesłanej pracy w Internecie oraz prezentacji publicznej w formie wystaw, plakatów, kalendarzy, itp. wydawnictw oraz w formie audiowizualnej.

e. z wyrażeniem zgody na zachowanie i przetwarzanie danych osobowych autora prac przez Dom Kultury w Kozach zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

f. z pełnym zwolnieniem serwisu Facebook z odpowiedzialności,

g. z akceptacją niniejszego regulaminu.

 

11. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania wstępnej selekcji nadesłanych prac w celu wykluczenia prac niezwiązanych z tematyką Konkursu oraz o treściach powszechnie uznanych za obraźliwe lub obsceniczne. Ocena Organizatora jest nieodwołalna.

 

Sposób oceniania prac:

12. Ocena prac nastąpi dwuetapowo:

 

I etap – ocena prac przez Internautów możliwa w dwóch sposobach:

1. sposób: Prace będą umieszczane na stronie internetowej

www.domkultury.kozy.pl w zakładce „Konkursy, przeglądy, festiwale” pod nazwą „Kozy, Kozianie – zapis subiektywny 2021” i opatrzone numerem konkursowym. Głosy należy oddawać drogą elektroniczną na adres e-mail: konkurs@dk.kozy.pl, w dniach od 18 października do 5 listopada 2021 r. do godz. 19:00, w treści wpisując numer pracy oraz imię i nazwisko głosującego. Jeden właściciel adresu e-mail może oddać tylko jeden głos. Niespełniające wymogów wiadomości e-mail nie będą brane pod uwagę w głosowaniu.

2. sposób: Prace zostaną zamieszczone przez Organizatora na stronie serwisu Facebook pod adresem: www.facebook.com/kozy.kozianie.zapis.subiektywny, w albumie o nazwie „Kozy, kozianie - zapis subiektywny 2021” i opatrzone numerem konkursowym, gdzie będą oceniane przez Internautów poprzez „polubienie” pracy. „Polubienia” prac zostaną zliczone z dniem 5 listopada 2021 r. o godz. 19:00.

Jednocześnie Organizator informuje, iż Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.

 

II etap - Ocena prac przez powołane przez Organizatora Jury.

Jury przyzna następujące nagrody:

- Nagroda Główna

- Wyróżnienia

- Nagroda Internautów

Pula nagród wynosi 1200 zł.

 

13. Jury oraz Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonania innego podziału nagród. Werdykt Jury jest nieodwołalny.

 

14. Z wybranych przez Jury i Organizatorów prac zostanie stworzona wystawa pokonkursowa.

 

15. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród połączone z wernisażem wystawy prac fotograficznych odbędzie się w dniu 8 listopada 2021 r. o godz. 18:00 w Domu Kultury w Kozach.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany sposobu ogłoszenia wyników i wręczenia nagród działając zgodnie z wytycznymi dotyczącymi Ministerstwa Zdrowia.

 

 

Informacje na temat Konkursu można uzyskać
w Domu Kultury w Kozach,
ul. Krakowska 2
43-340 Kozy

Dom Kultury w Kozach
43-340 Kozy
ul. Krakowska 2
tel. 33 817 42 32
e-mail: kultura@kozy.pl
All rights reserved
Copyrights 2012 DK Kozy
Wykonanie : litgraf.pl