Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd
Zajęcia w Domu Kultury
Zespoły i grupy artystyczne
Koncerty, spektakle, imprezy
Wystawy
Konkursy, przeglądy, festiwale
Koła i stowarzyszenia
Projekty
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Kalendarz

Biuletyn Informacji Publicznej
Rygory sanitarne Domu Kultury w Kozach
Deklaracja dostępności
Polityka prywatności
Lista obsługiwanych stron (fanpage) przez Dom Kultury w Kozach
Klauzula informacyjna RODO
Aktualna jakość powietrza
Regulamin wewnętrzny
Oferta do sponsorowania

Konkursy, przeglądy, festiwale


Kozy, kozianie - zapis subiektywny 2020

 

Znamy już wyniki jedenastej edycji konkursu fotograficznego „Kozy, kozianie – zapis subiektywny” 2020 organizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Kozy wraz z Domem Kultury w Kozach. Konkurs organizowany jest w ramach zadania publicznego wspieranego przez Gminę Kozy.

Konkurs od początku organizowany jest w tematyce związanej z miejscowością Kozy - zabytki architektury, zabytki kultury sakralnej, ciekawe architektonicznie współczesne budowle, pejzaże, widoki, zanikające zawody i prace wykonywane tradycyjnymi metodami, sportowcy, osoby i ich pasje, wydarzenia i ludzie w nich uczestniczący.

Tym razem 16 autorów zgłosiło do oceny 26 prac, zarówno jako pojedyncze fotografie ludzi, miejsc, wydarzeń, ale także jako serie 3 zdjęć, przedstawiające osoby, widoki, znane w Kozach miejsca.

Fotografie oceniane były zarówno przez Internautów, jak i powołane przez Organizatorów Jury pod kierownictwem Mirosława Kaczora oraz 10. członków Stowarzyszenia i trójki zawodowych fotografików.


Jury ostatecznie wyłoniło zwycięską pracę – nr 19, pt. ''Walimy w kocioł'' w Kamieniołomie o zachodzie słońca - autorstwa Gaby Kine (68 punktów).

Na drugim miejscu ex aequo znalazły się prace nr 4 „Festiwal kolorów w Kozach” – autorstwa Justyny Wisełki oraz nr 20 – „Zachód słońca w kamieniołomie” ponownie autorstwa Gaby Kine (po 64 punkty).

Trzecie miejsce jury przyznało Sebastianowi Niklowi za pracę nr 2 pt. ''Zatrzymany w czasie....'' (62 punkty).


Jury postanowiło również wyróżnić sześć prac:
• nr 21 – autorstwa Gaby Kine - Tytuł: Piknik "Rodzina z pasją" 2020 Park kozański,
• nr 1 – autorstwa Sebastiana Nikla – Tytuł: "Odbicie…"
• nr 24 – autorstwa Jadwigi Byrskiej-Bech – Tytuł: "Zimowy pejzaż - w drodze na Hrobaczą Łąkę",
• nr 10 – autorstwa Przemysława Jakubowskiego - Tytuł: Trzy "pokolenia" Kapelmistrzów Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Kóz
• nr 3 – autorstwa Sebastiana Nikla – TytuŁ: "Gdy dzień ku zachodowi się chyli pąsami płoną lasy..."
• nr 22 – autorstwa Tomasza Mazura – Tytuł: "Kamieniołom".
Ponadto w głosowaniu Internautów zwyciężyła również praca nr 19, pt. ''Walimy w kocioł'' w Kamieniołomie o zachodzie słońca autorstwa Gaby Kine.


Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział i gratulujemy świetnych pomysłów i rewelacyjnych ujęć na fotografiach.


Już teraz zapraszamy i prosimy o gromadzenie prac na konkurs za rok, który odbędzie się w 20-lecie powstania Stowarzyszenia. Dziękujemy również Domowi Kultury za udostępnienie pomieszczeń i pomoc organizacyjną przy konkursie.


Link do transmisji na żywo z ogłoszenia wyników konkursu: www.facebook.com/kozy.kozianie.zapis.subiektywny/videos/***


R E G U L A M I N

Konkursu fotograficznego

Kozy, kozianie – zapis subiektywny

2020


Konkurs organizowany jest w ramach zadania publicznego wspieranego przez Gminę Kozy.


1. Organizatorami konkursu są: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Kozy oraz Dom Kultury w Kozach.


2. Cele Konkursu:
a. Zapis fotograficzny życia mieszkańców podbeskidzkiej wsi Kozy - utrwalenie obrazu ludzi,
miejsca, zjawisk i emocji.
b. Budowanie umiejętności obserwowania i rejestrowania rzeczywistości.
c. Prezentacja i promocja twórczości fotograficznej, poświęconej Gminie Kozy.


3. Konkurs organizowany jest w tematyce związanej z miejscowością Kozy
- zabytki architektury, zabytki kultury sakralnej, ciekawe architektonicznie współczesne budowle, pejzaże, widoki, zanikające zawody i prace wykonywane tradycyjnymi metodami, sportowcy, osoby i ich pasje, wydarzenia i ludzie w nich uczestniczący, itd.


4. Każdy uczestnik może złożyć maksymalnie:
a. 3 zdjęcia pojedyncze, z których każde traktowane będzie jako oddzielna praca,
lub
b. jedną serię zdjęć, składającą się z trzech fotografii stanowiących zamkniętą całość.


5. Prace do konkursu należy przesłać do dnia 19 października 2020 r. do godz. 23:59 drogą elektroniczna na adres e-mail: konkurs@dk.kozy.pl w formacie plików JPG w rozdzielczości nie mniejszej niż 300dpi (prace dostarczone w innych formatach nie będą brały udziału w konkursie).


6. W przypadku niepełnoletnich autorów prac wymagane jest, by zgłoszenia prac do konkursu dokonał prawny opiekun nieletniego autora pracy.


7. Prace należy opisać w treści e-mail następująco:
a. imię i nazwisko autora, dane do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail. W przypadku autora niepełnoletniego – imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego.
b. tytuł pracy lub zestawu zdjęć,
c. krótki opis – uzasadnienie związku pomiędzy treścią pracy, a miejscowością Kozy.


Postanowienia końcowe:


8. Konkurs adresowany jest do wszystkich miłośników fotografii, dla których fotografia jest środkiem rejestracji otaczającej rzeczywistości, szczególnie do mieszkańców Gminy Kozy.


9. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.


10. Nadesłanie pracy jest równoznaczne:
a. ze zgłoszeniem pracy do konkursu,
b. z akceptacją niniejszego regulaminu,
c. z potwierdzeniem pełni praw autorskich osobistych oraz majątkowych do zgłoszonych prac,
d. oświadczeniem, że osoby widoczne na zdjęciach wyraziły zgodę na publikacje ich wizerunku,
e. z nieodpłatnym udzieleniem prawa Organizatorowi konkursu do umieszczenia nadesłanej pracy w Internecie oraz prezentacji publicznej w formie wystaw, plakatów, kalendarzy, itp. wydawnictw oraz w formie audiowizualnej.
f. z wyrażeniem zgody na zachowanie i przetwarzanie danych osobowych autora prac przez Dom Kultury w Kozach według zasad określonych w ustawie z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926).
g. z pełnym zwolnieniem serwisu Facebook z odpowiedzialności.


11. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania wstępnej selekcji nadesłanych prac w celu wykluczenia prac niezwiązanych z tematyką Konkursu oraz o treściach powszechnie uznanych za obraźliwe lub obsceniczne. Ocena Organizatora jest nieodwołalna.


Sposób oceniania prac:
12. Ocena prac nastąpi dwuetapowo:

I etap – ocena prac przez Internautów możliwa w dwóch sposobach:

1. sposób: Prace będą umieszczane na stronie internetowej
www.domkultury.kozy.pl w zakładce „Konkursy, przeglądy, festiwale” pod nazwą „Kozy, Kozianie – zapis subiektywny 2020” i opatrzone numerem konkursowym. Głosy należy oddawać drogą elektroniczną na adres e-mail: konkurs@dk.kozy.pl, w dniach od 23 października do 6 listopada 2020 r. do godz. 19:00, w treści
wpisując numer pracy oraz imię i nazwisko głosującego. Jeden właściciel adresu e-mail może oddać tylko jeden głos. Niespełniające wymogów wiadomości e-mail nie będą brane pod uwagę w głosowaniu.

2. sposób: Prace zostaną zamieszczone przez Organizatora na stronie serwisu Facebook pod adresem: www.facebook.com/kozy.kozianie.zapis.subiektywny, w albumie o nazwie „Kozy, kozianie - zapis subiektywny 2020” i opatrzone numerem konkursowym, gdzie będą oceniane przez Internautów poprzez „polubienie” pracy. „Polubienia” prac zostaną zliczone z dniem 6 listopada 2020 r. o godz. 19:00.
Jednocześnie Organizator informuje, iż Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.

II etap - Ocena prac przez powołane przez Organizatora Jury.
Jury przyzna następujące nagrody:
- Nagroda Główna
- Wyróżnienia
- Nagroda Internautów
Pula nagród wynosi 1000 zł.


13. Jury oraz Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonania innego podziału nagród. Werdykt Jury jest nieodwołalny.


14. Z wybranych przez Jury i Organizatorów prac zostanie stworzona wystawa pokonkursowa.


15. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród połączone z wernisażem wystawy odbędzie się w dniu 11 listopada 2020 r. w Domu Kultury w Kozach.
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany sposobu ogłoszenia wyników i wręczenia nagród działając zgodnie z wytycznymi dotyczącymi Ministerstwa Zdrowia.


Informacje na temat Konkursu można uzyskać

w Domu Kultury w Kozach,
ul. Krakowska 2
43-340 Kozy***

PRACE KONKURSOWE

***Praca nr 1 Tytuł: Odbicie… Opis: Jedną z pięknych wizytówek miejscowości Kozy jest na pewno teren dawnego kamieniołomu na zboczach Hrobaczej Łąki. A w nim malowniczy, licznie odwiedzany, w tym również przez rzesze fotografów staw. Pomimo że został uwieczniony na tysiącach fotografii nie przestaje mnie zachwycać, tu zdjęcie wykonane z niewykorzystaniem filtra światła podczerwonego IR z zachowaniem częstościowego koloru nieba.


Praca nr 1

Autor: Sebastian Nikiel

Tytuł: "Odbicie…"

Opis: "Jedną z pięknych wizytówek miejscowości Kozy jest na pewno teren dawnego kamieniołomu na zboczach Hrobaczej Łąki. A w nim malowniczy, licznie odwiedzany, w tym również przez rzesze fotografów staw. Pomimo że został uwieczniony na tysiącach fotografii nie przestaje mnie zachwycać, tu zdjęcie wykonane z niewykorzystaniem filtra światła podczerwonego IR z zachowaniem częstościowego koloru nieba."


***


Praca nr 2 Tytuł: Zatrzymany w czasie... Opis: Fotografia wykonana z pięknego i znanego punktu widokowego na miejscowość Kozy, tudzież krawędzi skarpy w dawnym kamieniołomie. To był ciepły, choć pochmurny wieczór – chmury, które stały się tu głównym bohaterem zdjęcia… fotografia wykonana za pomocą filtra szarego ND, oraz polaryzacyjnego, co pozwoliło wydłużyć ekspozycję do blisko 5 minut.


Praca nr 2

Autor: Sebastian Nikiel

Tytuł: "Zatrzymany w czasie..."
Opis: "Fotografia wykonana z pięknego i znanego punktu widokowego na miejscowość Kozy, tudzież krawędzi skarpy w dawnym kamieniołomie. To był ciepły, choć pochmurny wieczór – chmury, które stały się tu głównym bohaterem zdjęcia… fotografia wykonana za pomocą filtra szarego ND, oraz polaryzacyjnego, co pozwoliło wydłużyć ekspozycję do blisko 5 minut."


***


Praca nr 3 Tytuł: Gdy dzień ku zachodowi się chyli pąsami płoną lasy... Opis: Kolejnym pięknym miejscem, mocno zakorzenionym w świadomości ludzi wiążącym go z miejskością Kozy jest z cała pewnością Wilczy Staw, miejsce tajemnicze, piękne, nieoczywiste o zmiennej urodzie o każdej z pór roku i dnia, tu podczas zachodu słońca w letni majowy dzień.


Praca nr 3

Autor: Sebastian Nikiel

Tytuł: "Gdy dzień ku zachodowi się chyli pąsami płoną lasy..."
Opis: "Kolejnym pięknym miejscem, mocno zakorzenionym w świadomości ludzi wiążącym go z miejskością Kozy jest z cała pewnością Wilczy Staw, miejsce tajemnicze, piękne, nieoczywiste o zmiennej urodzie o każdej z pór roku i dnia, tu podczas zachodu słońca w letni majowy dzień."


***


Praca nr 4 Opis: Festiwal kolorów w Kozach. Odrobina uśmiechu i zabawy po czasach lockdownu, odosobnienia i ograniczenia imprez. Obyśmy na kolejne nie musieli czekać aż rok.


Praca nr 4

Autor: Justyna Wisełka

Opis: "Festiwal kolorów w Kozach. Odrobina uśmiechu i zabawy po czasach lockdownu, odosobnienia i ograniczenia imprez. Obyśmy na kolejne nie musieli czekać aż rok."

 


***


Praca nr 5 Tytuł: Drzewo, które połączyło ludzi Opis: Platan otrzymał tytuł Drzewa Roku 2012 w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez klub Gaja. Kandydował do tytułu Europejskiego Drzewa Roku. Akcja Razem dla platana zjednoczyła nie tylko mieszkańców Kóz, ale też sąsiednich miejscowości. Choć jestem mieszkanką pobliskich Kobiernic, robiłam wszystko, co w mojej mocy, by promować to wspaniałe drzewo.


Praca nr 5

Autor: Elżbieta Gamza

Tytuł: "Drzewo, które połączyło ludzi"
Opis: Platan otrzymał tytuł „Drzewa Roku 2012” w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez klub Gaja. Kandydował do tytułu „Europejskiego Drzewa Roku”. Akcja „Razem dla platana” zjednoczyła nie tylko mieszkańców Kóz, ale też sąsiednich miejscowości. Choć jestem mieszkanką pobliskich Kobiernic, robiłam wszystko, co w mojej mocy, by promować to wspaniałe drzewo.


***


Praca nr 6 Tytuł: Linie czasu Opis: Koziański kamieniołom to miejsce magiczne, którego piękno zapada w pamięć każdego, kto był tu choć raz. To również kamienna księga dziejów Ziemi, lekcja geologii w naturze. Pod jego urokiem pozostaję od dawna, nie tylko na potrzeby tego konkursu.


Praca nr 6

Autor: Elżbieta Gamza

Tytuł: "Linie czasu"
Opis: "Koziański kamieniołom to miejsce magiczne, którego piękno zapada w pamięć każdego, kto był tu choć raz. To również kamienna księga dziejów Ziemi, lekcja geologii w naturze. Pod jego urokiem pozostaję od dawna, nie tylko na potrzeby tego konkursu."***


Praca nr 7 Tytuł: Fontanna Opis: Fontanna, która widziała wszystko - Fontanna w Kozach jest miejscem gdzie co chwilę ktoś siedzi, myśli, rozmawia, zwierza się koledze, płacze, śmieje się dlatego widziała wszystko.


Praca nr 7

Autor: Filip Pawlik

Tytuł: "Fontanna"

Opis: "Fontanna, która widziała wszystko - Fontanna w Kozach jest miejscem gdzie co chwilę ktoś siedzi, myśli, rozmawia, zwierza się koledze, płacze, śmieje się dlatego widziała wszystko."

 


***


Praca nr 8 Tytuł: Kościół Opis: Niebiańska poświata - Kościół w centrum - (niebiańska poświata) nazwa nawiązuje do wiary i poświęcenia mieszkańców Kóz, którzy przychodzą się tam modlić oraz wzmacniać swą wiarę.


Praca nr 8

Autor: Filip Pawlik

Tytuł: "Kościół"

Opis: "Niebiańska poświata - Kościół w centrum - (niebiańska poświata) nazwa nawiązuje do wiary i poświęcenia mieszkańców Kóz, którzy przychodzą się tam modlić oraz wzmacniać swą wiarę."***


Praca nr 9 Seria zdjęć Tytuł: po złoto i ryby Opis: Zdjęcia zostały wykonane w koziańskim kamieniołomie podczas zawodów wędkarskich organizowanych przez Koziańskie Stowarzyszenie.


Praca nr 9 Seria zdjęć Tytuł: po złoto i ryby Opis: Zdjęcia zostały wykonane w koziańskim kamieniołomie podczas zawodów wędkarskich organizowanych przez Koziańskie Stowarzyszenie.


Praca nr 9 Seria zdjęć Tytuł: po złoto i ryby Opis: Zdjęcia zostały wykonane w koziańskim kamieniołomie podczas zawodów wędkarskich organizowanych przez Koziańskie Stowarzyszenie.


Praca nr 9

Autor: Zuzanna Kuc

Seria zdjęć

Tytuł: "po złoto i ryby"
Opis: "Zdjęcia zostały wykonane w koziańskim kamieniołomie podczas zawodów wędkarskich organizowanych przez Koziańskie Stowarzyszenie."


***

Praca nr 10 Seria zdjęć Opis: Stanisław. Czas i ludzie przemijają, ich osiągnięcia oraz wkład w dzieje gminy Kozy pozostaną na zawsze w pamięci przyszłych pokoleń.


Praca nr 10 Seria zdjęć Opis: Agnieszka. Czas i ludzie przemijają, ich osiągnięcia oraz wkład w dzieje gminy Kozy pozostaną na zawsze w pamięci przyszłych pokoleń.


Praca nr 10 Seria zdjęć Opis: Dawid. Czas i ludzie przemijają, ich osiągnięcia oraz wkład w dzieje gminy Kozy pozostaną na zawsze w pamięci przyszłych pokoleń.


Praca nr 10

Autor: Przemysław Jakubowski

Seria zdjęć

Opis: "Czas i ludzie przemijają, ich osiągnięcia oraz wkład w dzieje gminy Kozy pozostaną na zawsze w pamięci przyszłych pokoleń."***


Seria zdjęć Tytuł: Zimowe Kozy Opis: Zdjęcia przedstawiają park w Kozach.


Praca nr 11Seria zdjęć Tytuł: Zimowe Kozy Opis: Zdjęcia przedstawiają park w Kozach.


Praca nr 11Seria zdjęć Tytuł: Zimowe Kozy Opis: Zdjęcia przedstawiają park w Kozach.


Praca nr 11

Autor: Zuzanna Kiczmer

Seria zdjęć

Tytuł: "Zimowe Kozy"

Opis: "Zdjęcia przedstawiają park w Kozach."***


Praca nr 12 Tytuł: Czas na żniwa Opis: Zdjęcie wykonane na polu przy ulicy Działy. Żniwa kojarzą mi się z Naszą wsią, a z ulicy Działy akurat jest piękna panorama Kóz.


Praca nr 12

Autor: Anna Flisek

Tytuł: "Czas na żniwa"

Opis: "Zdjęcie wykonane na polu przy ulicy Działy. Żniwa kojarzą mi się z Naszą wsią, a z ulicy Działy akurat jest piękna panorama Kóz."***


Praca nr 13 Tytuł: Koziański zachód słońca Opis: Zdjęcie zachodu słońca z koziańskiego kamieniołomu.


Praca nr 13

Autor: Anna Flisek

Tytuł: "Koziański zachód słońca"

Opis: "Zdjęcie zachodu słońca z koziańskiego kamieniołomu."***


Praca nr 14 Tytuł: Mglisty poranek Opis: Poranny, leśny spacer. Koziańskie lasy są przepiękne nie tylko w słoneczną pogodę, mglista aura też ma swój urok.


Praca nr 14

Autor: Anna Flisek

Tytuł: "Mglisty poranek"

Opis: "Poranny, leśny spacer. Koziańskie lasy są przepiękne nie tylko w słoneczną pogodę, mglista aura też ma swój urok."***


Praca nr 15 Opis: Ojciec, dziadek i pradziadek, mieszkaniec Kóz. Dzięki swojej silnej wierze katolickiej i pracy, które stanowią dla niego fundament udanego i długiego życia, obchodził w tym roku swoje 99 urodziny.


Praca nr 15

Autor: Michał Salachna

Opis: "Ojciec, dziadek i pradziadek, mieszkaniec Kóz. Dzięki swojej silnej wierze katolickiej i pracy, które stanowią dla niego fundament udanego i długiego życia, obchodził w tym roku swoje 99 urodziny."***


Praca nr 16 Tytuł: Miniatura kościoła w Małych Kozach Opis: Miniatura kościoła w Małych Kozach - wybrałem to zdjęcie ponieważ niejako reprezentuje Małe Kozy, czyli miejsce gdzie mieszkam. Kościół jest ich najznamienitszym symbolem.


Praca nr 16

Autor: Maciej Saferna

Tytuł: "Miniatura kościoła w Małych Kozach"

Opis: "«Miniatura» kościoła w Małych Kozach" - wybrałem to zdjęcie ponieważ niejako reprezentuje Małe Kozy, czyli miejsce gdzie mieszkam. Kościół jest ich najznamienitszym symbolem.***


Praca nr 17 Tytuł: Stacja Kolejowa w Kozach Opis: Stacja Kolejowa w Kozach - wybrałem to zdjęcie, gdyż stacje kolejowe pełnią (a przynajmniej pełniły) funkcję swego rodzaju wizytówki chyba każdej miejscowości.


Praca nr 17

Autor: Maciej Saferna

Tytuł: "Stacja Kolejowa w Kozach"

Opis: "Stacja Kolejowa w Kozach" - wybrałem to zdjęcie, gdyż stacje kolejowe pełnią (a przynajmniej pełniły) funkcję swego rodzaju wizytówki chyba każdej miejscowości.***


Praca nr 18 Tytuł: Krzyż milenijny spowity mgłą  Opis: Krzyż milenijny spowity mgłą - to również kolejny przykład atrybutu, emblematu Kóz.


Praca nr 18

Autor: Maciej Saferna

Tytuł: "Krzyż milenijny spowity mgłą" 

Opis: "Krzyż milenijny spowity mgłą" - to również kolejny przykład atrybutu, emblematu Kóz.***


Praca nr 19 Tytuł: Walimy w Kocioł w Kamieniołomie o zachodzie słońca


Praca nr 19

Autor: Gaba Kine

Tytuł: "Walimy w Kocioł" w Kamieniołomie o zachodzie słońca***


Praca nr 20 Tytuł: Zachód słońca w Kamieniołomie


Praca nr 20

Autor: Gaba Kine

Tytuł: "Zachód słońca w Kamieniołomie"***


Praca nr 21 Tytuł: Piknik Rodzina z pasją 2020 Park kozańśki


Praca nr 21

Autor: Gaba Kine

Tytuł: Piknik "Rodzina z pasją" 2020 Park kozańśki***


Praca nr 22 Tytuł: Kamieniołom Opis: Dlaczego? Kamieniołom w Kozach to piękne miejsce w którym można odpoczywać i podziwiać piękne widoki, zainspirowany tamtejszą wiosenną florą postanowiłem zrobić kilka zdjęć.


Praca nr 22 Tytuł: Kamieniołom Opis: Dlaczego? Kamieniołom w Kozach to piękne miejsce w którym można odpoczywać i podziwiać piękne widoki, zainspirowany tamtejszą wiosenną florą postanowiłem zrobić kilka zdjęć.


Praca nr 22 Tytuł: Kamieniołom Opis: Dlaczego? Kamieniołom w Kozach to piękne miejsce w którym można odpoczywać i podziwiać piękne widoki, zainspirowany tamtejszą wiosenną florą postanowiłem zrobić kilka zdjęć.


Praca nr 22

Autor: Tomasz Mazur

Tytuł: "Kamieniołom"

Opis: "Dlaczego? Kamieniołom w Kozach to piękne miejsce w którym można odpoczywać i podziwiać piękne widoki, zainspirowany tamtejszą wiosenną florą postanowiłem zrobić kilka zdjęć."***


Praca nr 23 Seria zdjęć Tytuł: Cisza nad Wilczym Stawem Opis: Wilczy Staw w Kozach jest miejscem, gdzie można znaleźć ciszę.


Praca nr 23 Seria zdjęć Tytuł: Cisza nad Wilczym Stawem Opis: Wilczy Staw w Kozach jest miejscem, gdzie można znaleźć ciszę.


Praca nr 23 Seria zdjęć Tytuł: Cisza nad Wilczym Stawem Opis: Wilczy Staw w Kozach jest miejscem, gdzie można znaleźć ciszę.


Praca nr 23

Autor: Grzegorz Pastwa

Seria zdjęć

Tytuł: "Cisza nad Wilczym Stawem"

Opis: "Wilczy Staw w Kozach jest miejscem, gdzie można znaleźć ciszę."***


Praca nr 24 Seria zdjęć Tytuł: Zimowy pejzaż - w drodze na Hrobaczą Łąkę. Opis: Zdjęcia przedstawiają: Schronisko na Hrobaczej Łące - zdjęcie spod Krzyża; widok na Tatry - zdjęcie zrobione na Przełęczy u Panienki; droga na Hrobaczą Łąkę - ostatnie zdjęcie.


Praca nr 24 Seria zdjęć Tytuł: Zimowy pejzaż - w drodze na Hrobaczą Łąkę. Opis: Zdjęcia przedstawiają: Schronisko na Hrobaczej Łące - zdjęcie spod Krzyża; widok na Tatry - zdjęcie zrobione na Przełęczy u Panienki; droga na Hrobaczą Łąkę - ostatnie zdjęcie.


Praca nr 24 Seria zdjęć Tytuł: Zimowy pejzaż - w drodze na Hrobaczą Łąkę. Opis: Zdjęcia przedstawiają: Schronisko na Hrobaczej Łące - zdjęcie spod Krzyża; widok na Tatry - zdjęcie zrobione na Przełęczy u Panienki; droga na Hrobaczą Łąkę - ostatnie zdjęcie.


Praca nr 24

Autor: Jadwiga Byrska-Bech

Seria zdjęć

Tytuł: "Zimowy pejzaż - w drodze na Hrobaczą Łąkę."

Opis: "Zdjęcia przedstawiają: Schronisko na Hrobaczej Łące - zdjęcie spod Krzyża; widok na Tatry - zdjęcie zrobione na Przełęczy u Panienki; droga na Hrobaczą Łąkę - ostatnie zdjęcie."***


Praca nr 25 Seria zdjęć Tytuł: Wilczy Staw w 3 aktach Opis: bo Wilczy Staw jest w Kozach


Praca nr 25 Seria zdjęć Tytuł: Wilczy Staw w 3 aktach Opis: bo Wilczy Staw jest w Kozach


Praca nr 25 Seria zdjęć Tytuł: Wilczy Staw w 3 aktach Opis: bo Wilczy Staw jest w Kozach


<span style="
Dom Kultury w Kozach
43-340 Kozy
ul. Krakowska 2
tel. 33 817 42 32
e-mail: kultura@kozy.pl
All rights reserved
Copyrights 2012 DK Kozy
Wykonanie : litgraf.pl