Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd
Zajęcia w Domu Kultury
Zespoły i grupy artystyczne
Koncerty, spektakle, imprezy
Wystawy
Konkursy, przeglądy, festiwale
Koła i stowarzyszenia
Projekty
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Kalendarz

Biuletyn Informacji Publicznej
Rygory sanitarne Domu Kultury w Kozach
Deklaracja dostępności
Polityka prywatności
Lista obsługiwanych stron (fanpage) przez Dom Kultury w Kozach
Klauzula informacyjna RODO
Aktualna jakość powietrza
Regulamin wewnętrzny
Oferta do sponsorowania

Konkursy, przeglądy, festiwale


Konkurs Recytatoeski Poezji Patriotycznej 2021


Na podstawie protokołu obrad Jury, przedstawiamy wyniki XXVI Konkursu Recytatorskiego Poezji Patriotycznej organizowanego przez Dom Kultury w Kozach

W wyniku przesłuchań konkursowych Jury postanowiło przyznać następujące nagrody:

 

W kategorii A:
I miejsce otrzymuje Zuzanna Zemanek,
II miejsce otrzymuje Edyta Pietrzyk,
III miejsce otrzymują Anna Bełch i Melania Malarz

 

W kategorii B:
I miejsce otrzymuje Marcin Adamski,
II miejsce otrzymuje Malwina Czernek,
III miejsce otrzymuje Lena Wróbel,
Wyróżniony został Wojciech Trembla.

 

W kategorii C:
I miejsce otrzymuje Wiktoria Kierpiec,
II miejsce otrzymuje Monika Pawlik
III miejsce otrzymuje Angelika Handzlik
Wyróżniona została Malwina Wójcik

 

W kategorii D:
I miejsce otrzymują Sylwia Drewnicka i Laura Warszawska
II miejsce otrzymuje Małgorzata Borth-Mirocha
III miejsce otrzymuje Robert Góra

 

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym i dziękujemy opiekunom wszystkich uczestników za przygotowanie do konkursu.

 

Tegoroczna edycja konkursu pozwoliła również na przeprowadzenie w dniu poprzedzającym wystąpienia recytatorów warsztatów, które przeprowadził Pan Kuba Abrahamowicz.

 

Konkurs od lat organizowany jest przez Dom Kultury w Kozach w trosce o zachowanie w świadomości ludzi, a przede wszystkim dzieci i młodzieży, szacunku do literatury patriotycznej oraz ukazania wartości patriotycznych jako norm postępowania.

 

Recytacji 28 uczestników wysłuchało i oceniło powołane Jury w składzie:
Kuba Abrahamowicz – przewodniczący, Krystyna Małecka, Bożena Sadlik.

 

Uczestnicy wystąpili w czterech kategoriach:
Kategoria A: szkoła podstawowa – klasy I-III,
Kategoria B: szkoła podstawowa – klasy IV-VIII,
Kategoria C: szkoła średnia,
Kategoria D: OPEN.

 

Przy ocenie recytacji Jury brało pod uwagę:
- właściwy do wieku i wrażliwości artystycznej wykonawcy wybór tekstu;
- kulturę słowa (intonacja głosu, dykcja, posługiwanie się pauzą);
- sposób interpretacji;
- zachowanie sceniczne i odpowiedni ubiór wykonawcy.

 

 ***


Regulamin XXVI Konkursu Recytatorskiego Poezji Patriotycznej


10 listopada 2021 r.
godz. 09:00
sala koncertowa w Pałacu Czeczów w Kozach


W trosce o zachowanie w świadomości ludzi, a przede wszystkim dzieci i młodzieży,
szacunku do literatury patriotycznej oraz ukazania wartości patriotycznych jako norm postępowania, ogłaszamy XXVI Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej.


1. Grupy wiekowe oraz zalecana liczba uczestników:
Kategoria A: Szkoła Podstawowa – klasy I-III po 3 osoby z każdej szkoły,
Kategoria B: Szkoła Podstawowa – klasy IV-VIII po 4 osoby z każdej szkoły,
Kategoria C: szkoła średnia do 6 osób,
Kategoria D: OPEN do 6 osób.


2. Uczestników Konkursu w kategoriach od A do C zgłaszają szkoły do dnia 22 października 2021 r. (zgłoszenie na karcie zgłoszenia dostępnej na stronie www.domkultury.kozy.pl).


Zalecamy, by zgłoszenie do konkursu zostało poprzedzone eliminacjami wewnątrzszkolnymi w poszczególnych grupach wiekowych, które powinny wyłonić najlepiej recytujących (według kryteriów ustalonych przez nauczycieli).


3. Uczestnicy konkursu w kategorii D zgłaszają się (samodzielnie lub za pośrednictwem ugrupowania, w którym działają) bezpośrednio do Domu Kultury w Kozach (zgłoszenie na karcie zgłoszenia dostępnej na stronie www.domkultury.kozy.pl).


4. W razie większej (niż przewidziana w punkcie 1. Regulaminu) liczby zgłoszonych do Konkursu w kategorii D (OPEN), Dom Kultury w Kozach przeprowadzi wewnętrzne eliminacje w dniu 5 listopada 2021 roku o godzinie 18:00 w Pałacu Czeczów w Kozach.


5. Czas recytacji około 3 minuty.


6. Do oceny recytacji zostanie powołana komisja oceniająca:
• właściwy do wieku i wrażliwości artystycznej wykonawcy wybór tekstu;
• kulturę słowa (intonacja głosu, dykcja, posługiwanie się pauzą);
• sposób interpretacji;
• zachowanie sceniczne i odpowiedni ubiór wykonawcy.


7. Komisja oceniająca pragnie nagrodzić najlepszych recytatorów nagrodami i upominkami za I, II, III miejsce – jednak zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród i łączenia kategorii.


8. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi w dzień Konkursu (to jest 10 listopada 2021 r.) po naradzie jury, w sali koncertowej Pałacu Czeczów w Kozach.


9. W dniu poprzedzającym konkurs, to jest 9 listopada 2021 roku, odbędą się zajęcia warsztatowe w wymiarze 4 godzin z uczestnikami konkursu z Kategorii: B, C i D. Dokładna godzina i miejsce przeprowadzenia zajęć zostaną podane na stronie http://www.domkultury.kozy.pl/.


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!Pliki do pobrania:


Karta zgłoszenia XXVI KONKURS RECYTATORSKI POEZJI PATRIOTYCZNEJ 2021 - Kategoria: OPEN (doc.) - kliknij, aby pobrać


Regulamin XXVI Konkursu Recytatorskiego Poezji Patriotycznej 2021 (pdf) - kliknij, aby pobrać

Dom Kultury w Kozach
43-340 Kozy
ul. Krakowska 2
tel. 33 817 42 32
e-mail: kultura@kozy.pl
All rights reserved
Copyrights 2012 DK Kozy
Wykonanie : litgraf.pl