Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd
Zajęcia w Domu Kultury
Zespoły i grupy artystyczne
Koncerty, spektakle, imprezy
Wystawy
Konkursy, przeglądy, festiwale
Koła i stowarzyszenia
Projekty
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Kalendarz

Biuletyn Informacji Publicznej
Rygory sanitarne Domu Kultury w Kozach
Deklaracja dostępności
Polityka prywatności
Lista obsługiwanych stron (fanpage) przez Dom Kultury w Kozach
Klauzula informacyjna RODO
Aktualna jakość powietrza
Regulamin wewnętrzny
Oferta do sponsorowania

Koła i stowarzyszenia


Gminna Rada Seniorów

Gminna Rada Seniorów rozpoczyna pracę

W Gminie Kozy mieszka ok. 3000 osób w wieku powyżej 60 lat, czyli prawie ¼ mieszkańców to seniorzy. Obecnie Gminna Rada Seniorów zatwierdziła plan działania na najbliższy okres. Jednym z pierwszych zadań jest monitorowanie i diagnozowanie problematyki senioralnej w naszej miejscowości. Przedstawiciele GRS będą pełnić dyżur w każdy ostatni czwartek miesiąca w godz. 17:00-19:00 (w Domu Kultury w Kozach, w sali nr 11), by przyjmować uwagi, propozycje i wnioski w zakresie problemów osób starszych. Już teraz podjęto kroki, by korzystanie z usług publicznych i nadążanie za wdrażanymi zmianami było przyjazne nie tylko osobom starszym, np. aby wszelkie publiczne informacje były podawane w sposób w pełni zrozumiały i czytelny dla odbiorców. Planowane jest organizowanie działań w zakresie bezpieczeństwa oraz rozwiązywania podstawowych problemów prawnych osób starszych.
Przewodniczący Gminnej Rady Seniorów, pan Kazimierz Honkisz deklaruje otwartość na wszelkie głosy osób starszych i budowanie atmosfery zrozumienia dla problemów, które niejednokrotnie potrafią być dokuczliwymi dla seniora oraz tworzenie klimatu wzajemnego szacunku.

Tekst: Gminna Rada Seniorów
Aktualny stan liczby ludzi starszych w poszczególnych kategoriach wiekowych na dzień 14 luty 2019r:

-60-70 lat - 1861, w tym:1003 kobiet
-71-80 lat - 839, w tym:489 kobiet
-81-90 lat - 446, w tym :296 kobiet
-91-100 lat – 72 , w tym 54 kobiet
-101 – 110 lat – brak osóbkreska ozdobna

Plan pracy na 2019 r.

 

L.P.

Treść zadania do realizacji

Planowany termin realizacji

uwagi

 1.  

Przyjęcie sprawozdania z realizacji planu pracy za 2018 r.  – podjęcie uchwały.

13.12.2018 r.

 

 1.  

Przyjęcie i zatwierdzenie planu pracy Gminnej Rady Seniorów w Kozach na 2019 r. – podjęcie uchwały.

07.01.2019 r.

 

 1.  

Włączyć się czynnie do przygotowania spotkania z okazji „Dnia Kobiet” – 8 marca 2019 r. organizowanego przez Dom Kultury w Kozach.

marzec 2019 r.

 

 1.  

Wszystkie informacje o działalności Gminnej Rady Seniorów przekazywać na bieżąco do końca każdego m-ca poprzedzającego miesiąc wydania miesięcznika samorządowego Gminy Kozy.

Informacje składać do Redaktora Naczelnego Miesięcznika Samorządowego do Biblioteki w Pałacu Czeczów.

na bieżąca za każdy m – ąc 2019 r.

 

 1.  

Po uzyskaniu danych z ewidencji ludności Gminy Kozy, wg. Stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. w poszczególnych kategoriach wiekowych ludzi starszych:

- 60 – 70 lat, w tym kobiet

- 71 – 80 lat, w tym kobiet

- 81 – 90 lat, w tym kobiet

- 91 – 100 lat, w tym kobiet

- 101 – 110 lat, w tym kobiet

Sporządzić analizę wiekową seniorów i seniorek, ludzi starszych gminy Kozy.

styczeń 2019 r.

 

 1.  

Prowadzenie dyżurów przez członków Gminnej Rady Seniorów w Kozach jeden raz w miesiącu (ostatni czwartek każdego miesiąc) celem umożliwienia mieszkańcom Kóz do zgłaszania uwag, propozycji i wniosków przez cały 2019 r. za wyjątkiem wakacji ( lipiec – sierpień) w sali nr 11 w Domu Kultury w Kozach (parter).

2019 r.

(oprócz miesięcy wakacyjnych lipiec – sierpień)

 

 1.  

Wystąpić z prośbą pisemną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w sporządzeniu sprawozdania w zakresie świdczeń zrealizowanych dla osób starszych i niepełnosprawnych za 2018 r. celem pozyskania szczegółowych informacji przez Gminną Radę Seniorów służącej do dalszej pracy na rzecz seniorów i ludzi starszych gminy Kozy.

kwiecień 2019 r.

 

 1.  

Zorganizować spotkanie mieszkańców Gminy Kozy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Wójtem Gminy i Przedstawicielem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

maj 2019 r.

 

 1.  

Zorganizować spotkanie mieszkańców Gminy Kozy z okazji 80 – tej rocznicy wybuchu II – giej Wojny Światowej i najazdu na Polskę 1 – go września 1939 r.

wrzesień 2019 r.

 

 1.  

Zorganizować spotkanie mieszkańców gminy Kozy z lekarzem i prawnikiem.

październik 2019 r.

 

 1.  

Spotkanie mieszkańców gminy Kozy z miejscową Policją i Komendantem OSP w Kozach w zakresie bezpieczeństwa dla osób starszych i zabezpieczenia obiektów budowlanych przed pożarem, wichurą itp.

grudzień 2019 r.

 

 1.  

Sporządzenie sprawozdania z działalności Gminnej Rady Seniorów za 2019 r. – przyjęcie sprawozdania i podjęcie uchwały.

grudzień 2019 r.

 

 1.  

Przygotowanie propozycji do planu pracy Gminnej Rady Seniorów na 2020 r.

grudzień 2019 r.

 

 

kreska ozdobna

Dom Kultury w Kozach
43-340 Kozy
ul. Krakowska 2
tel. 33 817 42 32
e-mail: kultura@kozy.pl
All rights reserved
Copyrights 2012 DK Kozy
Wykonanie : litgraf.pl